Nära och kära
Bilder på min familj med barn och barnbarn

 
Min älskade hustru Leila  Våra underbara barnbarn Douglas & Amanda

 
Vår härlige son Fredrik  Amanda visar hur fin hon är för
 mamma Therese och oss andra
 
Fredrik kände lita av barndomen kalla
Var? Jo, på tomten till det nya huset
 Farfar och Douglas spelar spel